Start

 

Stowarzyszenie Matek Katolickich zarejestrowane w Sądzie (KSR: 00000 88723 ) jest organizacją katolików świeckich zatwierdzoną przez Metropolitę Wrocławskiego Henryka Kardynała Gulbinowicza.

 

Główne cele SMK:

  • Organizowanie pracy formacyjnej dla członków SMK

  • Podejmowanie działań interwencyjnych

  • Pomoc w odnowie moralnej małżeństw

  • Prowadzenie  akcji oświatowej poprzez propagowanie dobrych książek, czasopism i filmów – pomaganie matkom w wychowaniu młodego pokolenia

  • Wywieranie wpływu na środki społecznego przekazu w celu promowania w nich wartości związanych z nauką Kościoła

  • Nawiązywanie kontaktów z różnymi środowiskami i instytucjami w Polsce.

 

 

Zapraszamy do wspólnoty STOWARZYSZENIA   MATEK   KATOLICKICH

wszystkie kobiety w wieku od 16 lat, niezależnie od tego, czy są matkami, bowiem kobiety z natury swej, spełniać muszą funkcję macierzyńską względem każdego człowieka.

Jeśli chcesz dzielić się swoim doświadczeniem, inicjatywą  – jesteś nam bardzo potrzebna.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w swoich działaniach – może znajdziesz je w środowisku SMK.

 

 

 

Wednesday the 31st. Design: Hostgator Coupon. copytight 2022 for smk wrocław
Copyright 2012

©