Start

 

Stowarzyszenie Matek Katolickich zarejestrowane w Sądzie (KSR: 00000 88723 ) jest organizacją katolików świeckich zatwierdzoną przez Metropolitę Wrocławskiego Henryka Kardynała Gulbinowicza.

 

Główne cele SMK:

 

 

Zapraszamy do wspólnoty STOWARZYSZENIA   MATEK   KATOLICKICH

wszystkie kobiety w wieku od 16 lat, niezależnie od tego, czy są matkami, bowiem kobiety z natury swej, spełniać muszą funkcję macierzyńską względem każdego człowieka.

Jeśli chcesz dzielić się swoim doświadczeniem, inicjatywą  – jesteś nam bardzo potrzebna.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w swoich działaniach – może znajdziesz je w środowisku SMK.