Podziękowanie

Drukuj
Kategoria: Aktualnośći

Członkinie Stowarzyszenia Matek Katolickich  zebrane na Ogólnym Zebraniu dnia 25 stycznia 2014r. złożyły serdeczne podziękowanie Pasterzom Kościoła katolickiego za głos w tak istotnej sprawie, jaką  jest szerzące się zagrożenie ideologii gender w odniesieniu do natury człowieka, związane z płcią, relacjami  międzyludzkimi i życiem społecznym.

Sunday the 18th. Design: Hostgator Coupon. copytight 2012 for smk wrocław
Copyright 2012

©