PROJEKT Aktywny Dolny Śląsk

Drukuj
Kategoria: Aktualnośći

Stowarzyszenie Matek Katolickich przystąpiło do projektu obywatelskiego, na ktory trzeba głosować na stronie

internetowej www.aktywny.dolnyslask.pl/budzet/projekt

 

Nasz projekt to numer 136

Aby projekt był realizowany prosimy każdego o głos. Mogą głosować osoby zamieszkałe na Dolnym Śląsku, które

ukończyły 16 lat. Termin glosowania upływa 22 kwietnia 2018 roku.

Poniżej przedstawiamy ogólny opis projektu.

 

Nazwa projektuku:

Budowanie prawidłowych   relacji w rodzinie i kształtowanie postaw patriotycznych.

w świecie dzisiejszej kultury masowej.

Na terenie Wrocławia m.in. w dzielnicy Krzyki, w której znajduje się parafia św. Trójcy oraz na sąsiadującej Klecine powstało bardzo dużo osiedli mieszkaniowych, zamieszkałych przez młode rodziny. Z rozmowy z pedagogami szkól podstawowych nr 16, 61 znajdujących się na terenie tych osiedli oraz z proboszczem parafii z ul. Krzyckiej wynika, że istnieją duże problemy wychowawcze w rodzinach. W związku z tym konieczna jest im pomoc w wychowaniu młodego pokolenia. Potrzeba ta przyczyniła się do powstania pomysłu zorganizowania warsztatów, których celem jest zdobycie wiedzy o sposobie postępowania i rozmawiania z małżonką/-kiem oraz z dziećmi, by dzieci rozwijały sie harmonijnie, zdrowo i szczęśliwie a małżeństwa mądrze i zgodnie współpracowali ze sobą
i tworzyli prawdziwie trwałe i szczęśliwe rodziny.

I. Zorganizowanie warsztatów głównie w parafii Świętej Trójcy we Wrocławiu w okresie od 25 czerwca do 15 grudnia 2018 r. jeden raz w miesiącu od piątku do niedzieli po dwie godziny dziennie z przerwą wakacyjną . Przewiduje się, że z jednego warsztatu skorzysta około sto osób.

II. Wyjazdy integracyjne

Zaplanowano dwa wyjazdy w okresie wakacji w plenerze na terenie gór Stołowych w Jugowicach o charakterze rodzinnym, umożliwiające aktywizację kulturalną i społeczną Wrocławian – kreatywne spędzenie wspólnego czasu miedzy innymi poprzez wspólne śpiewanie piosenek harcerskich przy ognisku, połączone z kultywowaniem takich wartości jak: rodzina, patriotyzm, kultura, edukacja historyczna. Atrakcją będzie pobyt w pięknej miejscowości górskiej z dala od domu i problemów rodzinnych, pozwalający na poświęcenie czasu tylko dla ciała i ducha. Przewiduje się zorganizowanie kiermaszu książek, ubrań i zabawek. Dodatkowo odbędzie się pokaz filmów o tematyce patriotycznej i religijnej.

Przewiduje się nagranie warsztatów na płytkach CD.

Zorganizowanie warsztatów w dwóch aspektach intelektualnym i wyjazdowym praktycznym.

Warsztaty w parafii Św. Trójcy we Wrocławiu w okresie od 25.06 do 15.12 2018 r. jeden raz
w miesiącu od piątku do niedzieli po dwie godziny dziennie z przerwą wakacyjną.

W czasie wakacji dwa wyjazdy integracyjne w góry.

Tematy warsztatów:

1. kultura języka i obyczajów w rodzinie i relacjach międzyludzkich

2.umiejętność korzystania z dóbr kultury przez całe rodziny

3. zagrożenia rozwoju osobowości dzieci i młodzieży w XXI wieku.

4. kształtowanie podstawowych nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w środowisku lokalnym, wzajemnej życzliwości i nawyków współżycia w grupie

6. wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu, zaprezentowanie ciekawych form i sposobów spędzenia wolnego czasu

6. wspólne wyjścia do opery, teatru, filharmonii, na koncerty okolicznościowe

7. imprezy z okazji święta Niepodległości

Dodatkowo, w ramach warsztatów, można będzie skorzystać z doradztwa pedagogicznego
i psychologicznego.

Sunday the 18th. Design: Hostgator Coupon. copytight 2012 for smk wrocław
Copyright 2012

©