Wielkanoc

RADOSNEGO ALLELUJA!

Podziękowanie

Członkinie Stowarzyszenia Matek Katolickich  zebrane na Ogólnym Zebraniu dnia 25 stycznia 2014r. złożyły serdeczne podziękowanie Pasterzom Kościoła katolickiego za głos w tak istotnej sprawie, jaką  jest szerzące się zagrożenie ideologii gender w odniesieniu do natury człowieka, związane z płcią, relacjami  międzyludzkimi i życiem społecznym.

Saturday the 28th. Design: Hostgator Coupon. copytight 2022 for smk wrocław
Copyright 2012

©