Wielkanoc

RADOSNEGO ALLELUJA!

Podziękowanie

Członkinie Stowarzyszenia Matek Katolickich  zebrane na Ogólnym Zebraniu dnia 25 stycznia 2014r. złożyły serdeczne podziękowanie Pasterzom Kościoła katolickiego za głos w tak istotnej sprawie, jaką  jest szerzące się zagrożenie ideologii gender w odniesieniu do natury człowieka, związane z płcią, relacjami  międzyludzkimi i życiem społecznym.

Wednesday the 26th. Design: Hostgator Coupon. copytight 2012 for smk wrocław
Copyright 2012

©