Deklaracja przystąpienia

Drukuj
Kategoria: Dokumenty

DEKLARACJA  Nr.................

 

 

Deklaruję przynależność do Stowarzyszenia Matek Katolickich.

 

 

Nazwisko ...............................................                Imię ................................................................

 

Data urodzenia .....................................               Zawód ............................................................

 

Adres ................................................................................................ Telefon ................................

 

 

Jestem wyznania rzymsko-katolickiego i pragnę we wspólnocie Stowarzyszenia, którego cele statutowe są mi znane, przyczynić się do ich realizacji.

 

...............................................                                  ...............................................................

data                                                                                                       podpis

Sunday the 16th. Design: Hostgator Coupon. copytight 2012 for smk wrocław
Copyright 2012

©