Program edukacyjny - Katyń ocalić od zapomnienia - prowadzony we Wrocławskich szkołach- Założenia i Cele

Drukuj
Nadrzędna kategoria: Nasze Akcje Kategoria: Katyń - ocalić od zapomnienia

Program edukacyjny ”KATYŃ ocalić od zapomnienia” skierowany jest do:

 • dzieci i młodzieży (szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych),

 • nauczycieli,
  wychowawców,

 • duszpasterzy,

 • ludzi oświaty i edukacji, życia publicznego,

 • samorządów wszystkich szczebli,

 • uczelni, parafii, instytucji, fundacji i stowarzyszeń,

 • związków wyznaniowych,

 • mediów, którym bliska jest prawda i mądrość płynące z faktów historii.

mottem Programu są słowa Jana Pawła II

Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku
sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie”
.

Założenia Organizatorów Programu

Pochylamy się z szacunkiem nad mogiłami ofiar zbrodni katyńskiej, uczestnicząc z powagą w projekcie edukacyjnym ku pamięci ofiar Katynia, Starobielska, Ostaszkowa.

Chcemy, aby pamięć o tej straszliwej zbrodni sprzed 68 lat była żywa w pokoleniach polskiego narodu.

Chcemy zachować pamięć:

 • o wojsku, które nie poległo, lecz zostało skrytobójczo zamordowane strzałem
  w tył głowy;

 • o wymordowaniu polskiej inteligencji, lekarzy, naukowców, artystów,
  duchownych, dyplomatów.

Tam na nieludzkiej ziemi, zabito wiarę, nadzieję, miłość. Jednym strzałem w tył głowy”

Poprzez kultywowanie pamięci o Polakach – ofiarach zbrodni katyńskiej pragniemy uświadamiać uczestnikom i realizatorom projektu trwałość przekazu pokoleniowego i jego historyczne znaczenie.

Wszystkie działania wynikające z realizacji projektu kształtować będą poczucie przynależności do narodu i państwa z jednoczesną postawą otwarcia na świat i buntu przeciw wszelkim przejawom totalitaryzmu.

Docieranie do źródeł historycznych dających świadectwo zbrodni, a utrwalających pamięć o ofiarach-bohaterach wydatnie przyczyni się do przygotowania młodzieży do różnych ról w dorosłym życiu - kształtując postawy patriotyczne uczyć będzie zdolności postrzegania i kojarzenia, obudzi ciekawość poznawczą i chęć poznawania świata w oparciu o właściwie dobrane przykłady.

Realizacja projektu ma na celu integrację środowisk edukacyjnych, samorządowych, społeczności lokalnych do wspólnych działań rozwijając jednocześnie umiejętność twórczego myślenia i indywidualnej interpretacji zjawisk mających miejsce w dziejach naszego narodu i historii Europy.

1.    Akcja polega na posadzeniu w parkach, na skwerach itp. 21.473
DĘBÓW PAMIĘCI na 70 rocznicę zbrodni katyńskiej, czyli do roku 2010. Jeden DĄB to jedno nazwisko z listy katyńskiej.

2.    Uczestnicy projektu zobowiązują się do opieki nad DĘBEM oraz upamiętnienia na terenie placówki oficera - ofiarę zbrodni. Nieodzownym w miarę możliwości będzie dotarcie do życiorysu - na dowód pamięci w imię prawdy.

3.    Uczestnicy deklarując chęć wzięcia udziału w akcji po rejestracji otrzymają numer oraz nazwisko i imię z listy katyńskiej.

4.    Uczestnicy sami starają się o pozyskanie sadzonek dębów i z władzami lokalnymi ustalają miejsce (lokalizację), gdzie DĄB zostanie posadzony. Przy DĘBIE winna być umieszczona informacja - komu DĄB zastał poświęcony.

ORGANIZATORZY PROGRAMU

 • Burmistrz Zbigniew Piotrowski oraz Rada Miasta i Gminy Radzymin

 • Ks. Proboszcz Stanisław Kuć i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Radzyminie

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka

 • Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza


Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszenia do Programu dostępne są na portalu www.katyn-pamietam.pl

Baner portalu www.katyn-pamietam.pl do pobrania

AKCJA włączona jest w międzynarodowy Projekt pn. ”Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”

Thursday the 21st. Design: Hostgator Coupon. copytight 2012 for smk wrocław
Copyright 2012

©