Katyń, ocalić od zapomnienia - sadzenie dębów pamięci

W ramach ogólnopolskiej akcji „Katyń ocalić od zapomnienia” , która polega na posadzeniu w parkach, na skwerach itp. 21.473 DĘBÓW PAMIĘCI na 70 rocznicę zbrodni katyńskiej. Jeden DĄB to jedno nazwisko z listy katyńskiej
Stowarzyszenie Matek Katolickich włączyło się do tej szlachetnej inicjatywy sadząc dwadzieścia jeden dębów dla upamiętnienia bohaterów, którzy zginęli 70 lat temu w Katyniu oraz jeden dąb poświęcony 96 ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem.

 

 

30 maja 2010r. w parku klecińskim o godz. 16 .00 odprawiona  została Msza Św  
w intencji wszystkich poległych w Katyniu, Charkowie,  Miednoje i pod Smoleńskiem.

W kwietniu 2010r. na uroczystym apelu zorganizowanym przez dyrektora szkoły
z udziałem dzieci i przedstawicielami Rodziny Katyńskiej oraz władz osiedla i księdza proboszcza zostały poświęcone drzewa przy Szkole Podstawowej nr nr 61 (ul. Skarbowców) oraz przy Szkole Podstawowej nr 82 (ul. Blacharska) .

Pozostałe dęby zostały  posadzone przy Szkołach Podstawowych nr : 15, 25, 28, 34, 61, 73, 82 we Wrocławiu. Uroczystości poświęcenia tablic w niektórych szkołach przeniesiono na wrzesień b.r.

Oto lista bohaterów, którzy zostali uhonorowani przez posadzenie dębów

1.     major  Jan Michałowski ur. 26.05.1896r. w Święcianach

zamordowany przez NKWD  w 1940r. w Katyniu

2.     major Henryk Zakrzewski ur. 1.05.1900r. w Rzeczycy zamordowany przez NKWD w 1940r. w Charkowie.

3.  kapitan Władysław Błaszczakiewicz ur. 9.04. 1887r. w Zabrodziu k. Olkusza zamordowany przez NKWD  w 1940r. w Katyniu

4 . kapitan Zbigniew Podłowski, ur. 27.02.1910r. we Lwowie zamordowany przez NKWD w 1940r. w Charkowie.

5. porucznik Stefan Lisowski ur. 22.07.1908r. w Białej Podlaskiej zamordowany przez NKWD w 1940r. w Charkowie.

6. porucznik Kazimierz Połatyński ur. 27.08.1907r. w Kałka  k. Konina zamordowany przez NKWD w 1940r. w Charkowie.

7. porucznik Kazimierz Seweryn ur. 1.10.1908r. w Chobędza k. Miechowa zamordowany przez NKWD w 1940r. w Katyniu.

8. aspirant Policji Państwowej Piotr Buczyński ur. 20.01.1896r.
w Suszczynie zamordowany przez NKWD w 1940r. w Twerze, pochowany w Miednoje

9. aspirant Policji Państwowej Józef Klinik ur. 2.02.1890r. w Bułakowie zamordowany przez NKWD w 1940r. w Twerze, pochowany w Miednoje

10. aspirant  Policji Państwowej Wilhelm Ludwik Jabłoński ur.4.11.1911r.
w Klementowicach,  zamordowany przez NKWD w 1940r. w Twerze, pochowany w Miednoje.

11.dla uhonorowania prezydenta RP i wszystkich osób, którzy zginęli tragicznie w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010roku.

Akcja Katyń ocalić od zapomnienia

 

Został posadzony następny dąb pamięci w ramach akcji „Katyń ocalić od zapomnienia…”

                Uroczystość pamięci mordu katyńskiego obchodzona była  16 kwietnia 2012r. w SP nr 73 przy ul. Glinianej, noszącej imię gen. Andersa.

                Rozpoczęła ją akademia szkolna, w której uczestniczyła zaproszona córka zamordowanego w Katyniu śp. kapitana Stanisława Frąckiewicza, p. Zofia Frąckiewicz-Kukla wraz z mężem.

                W południe w pobliskim kościele pw. św. Henryka została odprawiona przez ks. prałata płk Janusza Radzika, proboszcza wrocławskiego kościoła garnizonowego - Msza św. w intencji śp. kapitana Stanisława Frąckiewicza i wszystkich, którzy zginęli na nieludzkiej ziemi przed laty oraz w tragicznej katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem.

                W wygłoszonej homilii celebrans nawiązał do Święta Miłosierdzia Bożego obchodzonego w Kościele dzień wcześniej. Podkreślił, że największym przymiotem Boga jest miłosierdzie przebaczające grzesznikom. Na świecie jest zło pomieszane z dobrem. Złe rzeczy nie pochodzą od Boga, ale od ludzi kierujących się rozumem i wolną wolą (a nie sercem i sumieniem). Na wschodzie pozostał katyński cmentarz – miejsce tragicznych wydarzeń, które nie mogą być zapomniane. Jesteśmy tu , aby nie zapomnieć! – powiedział kapłan. Należy się wdzięczność nauczycielom, dyrekcji, Siostrze za przekazywanie prawdy, o której mówienie było kiedyś zakazane.

               

                Pod opieką Siostry Katechetki dzieci zostały przygotowane do czynnego udziału w liturgii Mszy św.  Komentarz do procesji z darami i wezwania modlitwy wiernych wygłaszane były z należytą powagą i dostojeństwem.          W modlitwie wiernych proszono o odwagę dla papieża, biskupów i kapłanów, by głosili światu Chrystusa i otwierali nasze serca na miłość i prawdę. Aby osoby pełniące ważne i odpowiedzialne funkcje kierowali się zasadą uczciwości, solidarności i zrozumienia. Aby młodzież była wychowana w duchu patriotyzmu i zdobywała mądrość i dojrzałość potrzebną do podjęcia ważnych zadań w rodzinie, społeczności lokalnej, w państwie i w Kościele. Aby ofiara życia wywiezionych na Sybir, zamordowanych w Charkowie, była zasiewem dobra dla przyszłych pokoleń.

                Przyjęliśmy błogosławieństwo i z wielkim wzruszeniem odśpiewaliśmy hymn „Boże coś Polskę”, po którym został wyprowadzony z kościoła poczet sztandarowy Szkoły.

                Na zakończenie pieśń „Niepodległość” w wykonaniu szkolnej scholi dopełniła patriotycznego i podniosłego nastroju tej ważnej uroczystości.

                Ksiądz prałat dokonał symbolicznego posadzenia Dębu Pamięci Katyńskiej i poświęcił tablicę upamiętniającą ofiarę życia śp. kapitana Stanisława Frąckiewicza.

Cześć Jego pamięci!

                                                                                                                             NOTOWAŁA: Małgorzata Wedler

Thursday the 21st. Design: Hostgator Coupon. copytight 2012 for smk wrocław
Copyright 2012

©