Rekolekcje

Wycieczki,  rekolekcje

udział w uroczystościach poświęcenia tablic w Bazylice w Licheniu (wywieszona Tablica Stowarzyszenia Matek Katolickich)

Wyjazd do Sulistrowic na 3 dni

wyjazd do Jaszkotle – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dzieci niepełnosprawnych.

Rekolekcje były organizowane m.in. u Sióstr Boromeuszek w Głogówku w woj. Opolskim, w Sulistrowiczkach, w Sulistrowicach i we Wrocławiu. Głównym prowadzącym był ks. biskup Józef Pazdur (zdjęcia – oglądaj w galerii).

Saturday the 28th. Design: Hostgator Coupon. copytight 2022 for smk wrocław
Copyright 2012

©