Kontakt

Stowarzyszenie Matek Katolickich zarejestrowane w Sądzie (KSR: 00000 88723 )

jest organizacją katolików świeckich zatwierdzoną przez Metropolitę Wrocławskiego

Henryka Kardynała Gulbinowicza.

+ 48 503 748 966

kontakt@smkwroc.pl

pl. Wolności 3, 50-071 Wrocław

Spotkania: w każdy II wtorek miesiąca o godz. 17 00 w parafii pw. św. Doroty, Stanisława i Wacława ul. pl. Wolności 3 we Wrocławiu.

Główne cele SMK:

  • Organizowanie pracy formacyjnej dla członków SMK

  • Podejmowanie działań interwencyjnych

  • Pomoc w odnowie moralnej małżeństw

  • Prowadzenie akcji oświatowej poprzez propagowanie dobrych książek, czasopism i filmów

  • Pomaganie matkom w wychowaniu młodego pokolenia

  • Wywieranie wpływu na środki społecznego przekazu w celu promowania w nich wartości związanych z nauką Kościoła

  • Nawiązywanie kontaktów z różnymi środowiskami i instytucjami w Polsce.

Jeśli chcesz dzielić się swoim doświadczeniem, pomysłem – jesteś nam bardzo potrzebna.

Osobom fizycznym i prawnym pragnącym wspomóc naszą działalność podajemy poniżej nasz numer konta bankowego:

Konto bankowe: 14 1240 6670 1111 0000 5642 3927