O nas

Stowarzyszenie MATEK KATOLICKICH

Organizacja katolików świeckich
 

Krótka historia stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Matek Katolickich jest organizacją katolików świeckich zatwierdzoną przez Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego Henryka Kardynała Gulbinowicza dnia 20 lutego 1991r. zarejestrowaną w Sądzie na podstawie prawa o Stowarzyszeniach w 2006r.

Protektorem Stowarzyszenia był J.E. ks. biskup Józef Pazdur.

Stowarzyszenie Matek Katolickich pomyślane było jako wspólnota nie tylko dla niewiast będących matkami, ale dla każdej niewiasty w wieku od 16 lat.

Jeśli do nazwy Stowarzyszenia wniosłyśmy słowo „matka” to dlatego, że Stwórca powołał niewiastę nie tylko do rodzicielstwa fizycznego, ale każdą niewiastę uczynił zdolną i w dominującym stopniu odpowiedzialną za rodzicielstwo.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy Marii Wrony, która przy współpracy Barbary Gawlak, Teresy Podgórskiej, Alicji Nowakowskiej i wielu innych pań je założyła. Jaka myśl przyświecała im – to, jak pisze Maria Wrona w czasopiśmie Niewiasta:

„cel jaki stawia sobie Stowarzyszenie wymaga, aby łączyło nas jedno wyznanie wiary, jedno credo z wszystkimi jego konsekwencjami. A fakt, że jest to Stowarzyszenie wyłącznie dla niewiast, mówi sam za siebie. Wszystkie kierunki, poszczególne cele i metody działania skupiać się będą wokół niewiasty, dla dobra niewiasty, dobra jej małżeństwa, dzieci i całej rodziny.

Historia człowieka, całe nasze życie dowodzi, że od nas niewiast zależy bardzo wiele. Od tego, jakie my jesteśmy, zależy w dominującym stopniu trwałość naszego małżeństwa, ciepło i miłość w naszych rodzinach, atmosfera w środowisku naszej pracy zawodowej, w sklepie, tramwaju, wszędzie. Wszędzie gdzie się pojawiamy możemy nieść ze sobą DOBRO albo ZŁO…

Świadomość tej prawdy, prawdy o nas, naszych duchowych możliwościach rodzenia człowieka dla nieba lub piekła, dobra czy zła, skłoniła nas do tego, aby we wspólnocie niewiast należących do jednego Kościoła, którego Matką jest NIEWIASTA, pełna doskonałości, zmieniać siebie i życie wokół nas. Ale aby nieść niebo innym, podjąć świadomie „walkę ze złem i ze Złym” (Jan Paweł II) należy to niebo odbudować najpierw w sobie…

Czy to co nazywamy wiarą w Boga, można w ogóle nazwać wiarą?..

Ginie człowiek mordowany już w łonie matki, ginie w alkoholu, narkotykach, chorobach i zboczeniach seksualnych, prostytucji i przestępstwach kryminalnych..

Jaka musi być niewiasta Boże, aby za jej przyczyną nie ginął człowiek?

Te i szereg innych pytań nieustannie stawiać będziemy sobie w naszej wspólnocie i szukać na nie odpowiedzi, bo sądzimy, że od tego, czy niewiasta odnajdzie się w swoim STWÓRCY i świadomie podejmie z NIM współpracę, zależą losy naszych małżeństw, rodzin, człowieka”.

Pierwszą przewodniczącą Stowarzyszenia była Maria Wrona, drugą Zofia Kaniak, trzecią Elżbieta Czepiel-Wołoszyńska i czwartą jest Maria Andrzejewska (aktualnie).

Do 1994 roku było nas ponad 300 osób. Zostały założone oddziały we Wrocławiu – w parafiach: Chrystusa Króla ul. Zachodnia, św. Augustyna ul. Sudecka, św. Maurycego ul. Traugutta, św. Trójcy ul. Krzycka oraz oddziały w Oławie, Polkowicach, Lubinie.

Zawiązało się wiele zespołów i tak: zespół ewangelizacyjny, zespół ognisk przydomowych, zespół patronacki, zespół obrony praw dziecka.

Stowarzyszenie zaczęło wydawać miesięcznik NIEWIASTA. Powstały 2 numery. Z powodów finansowych więcej numerów już nie wydano.

Do zespołu redakcyjnego należały: Maria Wrona, Krystyna Barska, Beata Nastał, Małgorzata Idzikowska, Barbara Łopuska-Fiołek, Zofia Kaniak.

Uruchomiono szwalnię. Panie szyły stroje liturgiczne dla dzieci na pierwszą komunię świętą, pomagając w ten sposób rodzinom. Szyte też były z okazji wizyt papieskich i świąt narodowych flagi: papieskie, narodowe i maryjne, które rozprowadzane były w parafiach wrocławskich. Szyte były także ornaty.

Została założona biblioteka w parafii św. Trójcy we Wrocławiu.

Z inicjatywy Stowarzyszenia powstały trzy Kluby Seniora w parafii św. Rodziny, w parafii śśw. Doroty, Stanisława i Wacława oraz w parafii św. Trójcy(więcej o klubach w zakładce KLUB Seniora).

Z upływem lat wiele osób odeszło do Pana (założycielka Maria Wrona, Krystyna Barska, Teresa Podgórska), sporo odeszło do innych grup działających w parafiach. Pozostało nas 30 osób.

Obchodzono uroczyście Dzień Matki – uroczysta Msza św., koncert fortepianowy w Klubie „U Placka”, spotkanie w kawiarni „Tutti-Frutti” przy kawie, spotkania z poezją.

Zorganizowano pierwszą wystawę „Misterium Pietatis” przy współpracy Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu.

Wyjazdy

Niewiasty ze Stowarzyszenia brały udział w uroczystościach poświęcenia tablic w Bazylice w Licheniu (wywieszona została też Tablica Stowarzyszenia Matek Katolickich)

Wyjazd do Sulistrowic na 3 dni,

wyjazd do Jaszkotle – Zakład Opiekuńczo-leczniczy dzieci niepełnosprawnych.

Rekolekcje były organizowane m.in. u Sióstr Boromeuszem w woj. Opolskim, w Sulistrowiczkach, w Sulistrowicach, Jugowicach i we Wrocławiu. Głównym prowadzącym był ks. biskup Józef Pazdur oraz ks. prof. Franciszek Głód.

(zdjęcia – oglądaj w galerii).

Stowarzyszenia Matek Katolickich włączyło się do ogólnopolskiej akcji „Katyń ocalić od zapomnienia ..”, która polegała na posadzeniu w parkach, na skwerach itp. 21.473 DĘBÓW PAMIĘCI na 70 rocznicę zbrodni katyńskiej. Jeden DĄB to jedno nazwisko z listy katyńskiej.

Do tej akcji włączyło się wiele Szkół Podstawowych.

Z inicjatywy Stowarzyszenia zostało posadzonych 22 dębów i zrobiono 20 tablic upamiętniających bohaterów poległych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Smoleńsku.
W Parku Klecińskim we Wrocławiu posadzono 11 dębów, w tym jeden poświęcony ofiarom tragedii smoleńskiej. Główna uroczystość odbyła się 30 maja 2010 r., odprawiona została Msza św. w intencji wszystkich poległych w Katyniu oraz w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem.

Zarząd Stowarzyszenia brał udział w szkoleniu dotyczącym standaryzacji działalności wrocławskiego sektora pozarządowego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przystąpiono do programu „Patriotyzm Jutra” zorganizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 roku.

Uczestniczono w Ogólnopolskim Kongresie Katolików „Stop Ateizacji” 16 czerwca 2013 r. – wyjazd do Częstochowy.

Zorganizowano spotkania z harcerzami – skauci Europy: Patryk Ślusarski, Kuba Matejuk, Monika Gondecka – celem była informacja o ich działalności i nawiązanie współpracy.

Przeprowadzono szkolenie wszystkich członków stowarzyszenia na temat „Ideologia gender i jej zagrożenia” prowadzonych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich.

 

W październiku 2014 r. przy współpracy Akcji Katolickiej, europosła Dawida Jackiewicza zorganizowano konferencję naukową „Gender – rewolucja kulturowa a cywilizacja chrześcijańska”

Przystąpiono do realizacji i wykonano projekty ze środków Miasta Wrocławia na realizację zadania publicznego:

– Letni festiwal „Klasyka na wyspie” w 2015 roku.

– Archiwizację zdjęć i wydanie albumu dokumentującego działania kardynała Bolesława Kominka w 2015 roku.

– Cykl koncertów multimedialnych promujących wrocławskich twórców w 2016 roku.

Budowanie prawidłowych relacji w rodzinie w świecie dzisiejszej kultury masowej” – w 2019 roku zorganizowanego w parafii św. Trójcy we Wrocławiu

– „Rola i autorytet ojca w rodzinie” – w 2021 roku w parafii św. Trójcy we Wrocławiu.

– Uczestniczono w corocznych spotkaniach ekumenicznych poświęconych modlitwom za kobiety z różnych krajów świata.

– Organizowano kiermasze książek w parafiach we Wrocławiu.

Raz w miesiącu w intencjach podanych przez Stowarzyszenie odprawiane są przez cały okres naszej działalności Msze św. w parafii pw. śśw. Wacława, Doroty i Stanisława we Wrocławiu.

NASZE CELE

STOWARZYSZENIE MATEK KATOLICKICH PODEJMUJE SIĘ PRACY W 6 SFERACH:

01.

JEDNOŚĆ

Organizowanie pracy formacyjnej dla członków SMK

02.

DZIAŁANIE

Podejmowanie działań interwencyjnych

03.

MAŁŻEŃSTWO

Pomoc w odnowie moralnej małżeństw

04.

DOBRE TREŚCI

Prowadzenie akcji oświatowej poprzez propagowanie dobrych książek, czasopism i filmów

05.

POMOC

Pomaganie matkom w wychowaniu młodego pokolenia

06.

WIARA

Wywieranie wpływu na środki społecznego przekazu w celu promowania w nich wartości związanych z nauką Kościoła