NIEKTÓRE METODY REALIZACJI ZADAŃ:

 1. Zorganizować działalność wydawniczą ( miesięcznik ), informatory i inne wydawnictwa.
 2. Zorganizować bibliotekę parafialną, wypożyczalnię filmów video, wyświetlać filmy
  o tematyce religijnej oraz problematyce związanej z ideą Stowarzyszenia.
 3. Powoływać zespoły problemowe, które realizować będą niektóre założenia statutowe Stowarzyszenia.
 4. Podejmować współpracę i udzielać pomocy wszystkim organizacjom państwowym
  i społecznym do zwalczania patologii społecznej.
 5. Powołanie zespołu specjalistów do systematycznej współpracy z władzami państwowymi, politycznymi i społecznymi nad realizacją pkt. 5 §2.
 6. Wypracować formy opieki i pomocy niewiastom przebywającym w więzieniach i innych miejscach odosobnienia, udzielając pomocy w resocjalizacji.
 7. Stawać w obronie praw i godności niewiasty w przypadku ich naruszenia przez środki masowego przekazu i innych okolicznościach.
 8. Organizować pomoc i własną działalność gospodarczą dla:
  • gromadzenia środków pieniężnych na fundusz pomocy matkom
  • działalność statutową Stowarzyszenia
  • uzyskiwania miejsc pracy dla niewiast w różnych wymiarach godzin, organizować imprezy dochodowe – kiermasze, loterie, aukcje i in.

10. W miarę potrzeb organizować zbiórki odzieży i innych artykułów potrzebnych konkretnej rodzinie.

11. Przyjmowanie darowizn od osób fizycznych i prawnych.

12. Organizować imprezy kulturalne i rozrywkowe dla wspólnoty Stowarzyszenia i ich rodzin, wspólnoty parafialnej i międzyparafialnej
– wieczorki, spotkania z psalmami, poezją religijną, nauką pieśni religijnych, dyskusji itp.

 • organizować imprezy dla wspólnoty parafialnej z konkursami, kiermaszami, giełdy, wystawy itd.
 • wycieczki autokarowe w plener i do miejsc kultu religijnego
 • imprezy i spotkania międzyparafialne
 • teatrzyki dziecięco-młodzieżowe itd.
Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *